Džungla forum - zajebancija do daske

Divljina, ludilo, žurke, alkohol, zabava...

       Dobrodošli na Džungla forum!!! Uživajte u Looooooooooodoj zabavi!!.. :)                                   

  Evolucija ili kreacija;Bog,Darwin ili možda vanzemaljci

  Share
  avatar
  bodomiere
  Admin
  Admin

  Broj postova : 654
  Join date : 12.11.2010
  Age : 28
  Lokacija : Kaštel Sućurac

  Evolucija ili kreacija;Bog,Darwin ili možda vanzemaljci

  Postaj by bodomiere on ned sij 16, 2011 12:35 am

  Da li smo
  postali “od majmuna” (popularno tumačenje Darvinove teorije) ili nas je
  sve stvorilo neko više biće, našem Umu nepojmljivo? Ovo je pitanje koje
  već dugi niz godina izaziva kontroverzne reakcije i burne rasprave
  dveju suprotstavljenih struja - evolucionista i onih koji veruju u
  Stvaranje.  Da
  li su ove dve koncepcije zaista isključive? Ako Bibliju shvatimo
  doslovno – jesu. Ako je shvatimo metaforički onda postoji prostor za
  razmatranje nekih drugačijih teorija – možda onih u kojima bi se na
  neutralnom terenu našli i jedni i drugi.

  Sve je počelo od
  Darvina. Do trenutka kada je on sredinom 19. veka u "Postanku vrsta"
  izneo koncepciju promenljivosti vrsta i označio prirodnu selekciju kao
  osnovni mehanizam evolucije, u biologiji je vladala esencijalističko -
  kreacionistička koncepcija koja je zastupala teoriju zasebnog nastanka
  i nepromenljivosti vrsta, bazirana u velikoj meri na takozvanom
  argumentu na osnovu dizajna (Pejli "Prirodna teologija").

  Od
  Darvina do danas tokom dugog niza godina, naučnici različitih profila,
  bavili su se problemima evolucije i ustanovili odredjene pravilnosti i
  mehanizme.

  Šta je evolucija? Teško je dati definiciju koja bi
  obuhvatala sve aspekte jednog ovako složenog procesa ali jedna od
  mogućih definicija bi evoluciju objašnjavala kao "proces naprednih
  promena u genetičkom sistemu, u prvom redu zasnovanih na interakcijama
  populacija i sredine".

  A šta podrazumevamo pod kreacionizmom?

  Ovaj
  termin koristi se za označavanje vere u Boga Tvorca što je osnovno
  polazište velikog broja različitih konfesija. Kada se govori o
  evoluciji i religiji (hrišćanskoj pre svega), rašireno je mišljenje da
  su u pitanju dva dijametralno suprotna pogleda na svet. Medjutim -
  evolucija i kreacionizam nisu i ne moraju biti u suprotnosti i
  prihvatanje evolucije ne mora apriori podrazumevati i ateizam.

  Vera
  u Boga je privatna stvar, stvar ličnog opredeljenja i osećanja. Teorija
  evolucije pre svega predstavlja naučni princip. Ona govori o tome na
  koji je način živi svet nastao ali nam ne moze dati odgovor zašto je on
  nastao, kao i zašto je odabrao baš takav put nastanka.

  Čak i
  katolička crkva prihvatila je da je evolucija "više od hipoteze". Papa
  Jovan Pavle II je 1996 godine izjavio da je "impresivna činjenica da je
  ova teorija bila progresivno prihvatana od strane različitih istraživač
  posle otkrića u različitim oblastima nauke... ta konvergencija
  predstavlja značajni argument u korist ove teorije...", dok je papa
  Pije XII jos 1950 godine rekao da "ako ljudsko telo i vodi poreklo od
  pradavne žive materije, duša čoveka je Božije delo". Evolucija ne
  negira postojanje Boga, jer nema razloga da Bog ne bude ta sila koja je
  evoluciju vodila u odredjenom pravcu a "ako Bog nije stvorio svet za
  sedam dana, to ne mora da znači da ga uopšte nije stvorio".
  Najveća
  prepreka prihvatanju teorije evolucije predstavlja preterano doslovno
  tumačenje Svetog Pisma, pre svega od strane protestantske zajednice
  koja od svog nastanka smatra da Biblija predstavlja doslovno zapisanu
  Božiju reč i da u njoj nema nikakve simbolike.

  U okrilju ovakvog
  verovanja se i razvija i takozvani naučni kreacionizam koji podvlači
  razliku izmedju dva modela i pristupa evolucionističkog i
  kreacionističkog, potencirajući nemogućnost njihovog usaglašavanja.

  Glavne
  aktivnosti kreacionista usmerene su pre svega na potenciranje činjenice
  kako je evolucija samo jedna od teorija a ne nikako i naučna istina, a
  često i na davanje negativne ideološko političke konotacije teoriji
  evolucije "Evolucija je izvor ateizma, komunizma, nacizma,
  bihejviorizma, rasizma, anarhizma, i svake vrste antihrišćanskog
  sistema verovanja i ponašanja" (Henri Moris "The Remarcable Planeth
  Earth"). Naučni kreacionizam kao pseuodonauka predstavlja negiranje i
  izvrtanje do sada dokazanih znanja ne samo biologije već i drugih
  nauka, koji za cilj ima predstavljanje religijske dogme kao validne
  naučne teorije korišćenjem naučne metodologije.

  Nizak nivo
  edukacije kada je evolucija u pitanju, čak i kod fakultetski
  obrazovanih stručnjaka drugih profila, olakšava plasiranje takvih
  činjenica kreacionistima. Primera radi, koncepcija evolucije se medju
  laicima najčešće poistovećuje sa izrekom da je "čovek postao od
  majmuna". Sa druge strane takva pretpostavka se u teoriji evolucije
  nigde ne iznosi - u pitanju je naučno zasnovana tvrdnja da su čovek i
  majmun imali zajedničkog pretka (Dryopithecinae) pre oko 20 miliona
  godina.

  Argumentacija naučnih kreacionista se svodi na
  nekoliko činjenica baziranih pre svega na potpuno pogrešnom tumačenju
  teorije evolucije, kao i nedovoljnom poznavanju kako bioloških tako i
  drugih prirodnih nauka.

  Evolucija nikad nije bila posmatrana

  Evoluciju
  definisemo kao proces promena u genetičkom sistemu populacija.
  Posmatrajmo recimo otpornost bakterija na antibiotike. Preteranom
  upotrebom različitih antibiotika, selekcionisane su one bakterije koje
  su nosile gene za otpornost koji su im omogućavali preživljavanje.
  Imajući u vidu brzinu njihovog razmnožavanja, kao i činjenicu da su ti
  geni za uglavnom smešteni na mobilnim genetičkim elementima što
  omogućava i njihovo horizontalno širenje, populacije rezistentnih
  bakterija postajale su sve veće.

  U nekim bolnicama razvili su
  se sojevi bakterija sa višestrukom otpornošću na gotovo sve postojeće
  antibiotike. Ako ovo posmatramo sa evolucionog gledišta, možemo reći da
  je došlo do promene u genetskom sistemu bakterijske populacije odnosno
  do njihove evolucije u rezistentne sojeve. Eto primera.

  Poznati
  su i primeri stvaranja otpornosti insekata na različite insekticide
  (usled izmene nekog enzima, ili smanjene propustljivosti telesnih
  omotača), korovi razvijaju otpornost na herbicide... Evolucione promene
  se prema tome mogu utvrditi i pratiti u različitim, kako prirodnim tako
  i laboratorijskim populacijama, naravno stepen evolucione promene
  zavisiće kako od vremena generacije vrste, tako od njene brojnosti.
  Medjutim, čak i bez direktnih posmatranja teorija evolucije je u stanju
  da predvidi promene i ta predvidjanja su se pokazala kao ispravna već
  mnogo puta do sada.

  Evolucija krši drugi zakon termodinamike

  Drugi
  zakon termodinamike kaže da u zatvorenim sistemima entropija
  (neuredjenost sistema) raste. Prema kreacionistima ovo je u suprotnosti
  sa gledištem evolucionih biologa da je došlo do stvaranja složenijih
  sistema iz prostijih - stvaranja "reda iz nereda", odnosno da
  koncepcija evolucije podrazumeva pad entropije pa je prema tome u
  suprotnosti sa zakonima fizike.

  Osnovni problem je u tome što
  kreacionisti žive sisteme posmatraju kao zatvorene sisteme, a činjenica
  je da je živi sistem otvoren sistem koji je u stalnoj razmeni materije
  i energije sa okolinom. Biljke koriste energiju sunca za fotosintezu i
  stvaranje organskih jedinjenja koje životinje dalje koriste u ishrani.
  Svaka živa ćelija je u konstantnom kontaktu sa spoljašnjom sredinom
  preko ćelijske membrane koja je selektivno propustljiva, a u ćelijama
  se odvijaju razliciti metabolički procesi pri kojima se troši ili odaje
  energija.

  Ne postoje tranzicioni fosili

  Pre
  svega fosilizacija je proces koji se odigrava pod veoma specifičnim
  okolnostima pa je zato i veoma redak, takodje svi delovi organizma nisu
  u istoj meri podložni fosilizaciji. Ovakav argument svodi se na
  osporavanje evolucije na osnovu eventualnih neuspeha u njenoj
  rekonstrukciji...

  Tranzicioni fosili su takvi fosili koji se
  nalaze na granici izmedju 2 organizma sadržavajući neke karakteristike
  organizma, „A“ i neke karakteristike organizma „B“. Otkriveni su
  prelazni oblici izmedju riba i vodozemaca, vodozemaca i gmizavaca,
  gmizavaca i ptica, gmizavaca i sisara.

  Evolucija je samo teorija - ona nikada nije dokazana

  Imajući
  u vidu definiciju evolucije, ona je kao proces promena u genetičkom
  materijalu utvrdjena činjenica. Veliki broj ljudi povezuje reč
  evolucija sa teorijom o zajedničkom poreklu i činjenici da je život
  nastao iz jedne predačke ćelije. Mnogi naučnici smatraju da ima
  dovoljno dokaza i za tu pretpostavku, medjutim ona predstavlja samo
  jedan deo teorije evolucije. Ona ne govori samo da se život postepeno
  razvijao, već je njen osnovni zadatak proučavanje mehanizama evolucije
  kao što su mutacije, selekcija ili genetička slučajnost.

  Prema
  tome evolucija nije nikakva nepotvrdjena hipoteza već naučno zasnovana
  teorija, potkrepljena i dokazana različitim saznanjima iz oblasti
  genetike, anatomije ekologije, paleontologije i drugih disciplina.
  Evoluciona biologija ima izuzetno značajno mesto u sistemu bioloških
  nauka, i predstavlja izuzetno kompleksnu oblast integracije različitih
  disciplina.
  Možda ona nikada neće moći da pruži finalni odgovor na
  to da li iza svega stoji neka sila koja je evoluciju u odredjenom
  pravcu pokrenula….ali će dati i dala je mnoge odgovore o načinu na koji
  funkcioniše svet oko nas.

  Sa druge strane možda je i Nobelovac
  Frans Krik bio u pravu u svojoj teoriji o sporama koje su donele život
  iz svemira… A ako ste dovoljno otvorenih shvatanja, možda u obzir
  uzmete i poneku teoriju fon Danikena o kolonizatorima sa nekih drugih
  planeta….. Definitivni odgovor na ovo pitanje nećemo verovatno još dugo
  dobiti.


  _________________
  Ko se s nama druži,
  Život mu je duži,
  Ko sa nama pije,
  Dosadno mu nije!


  lol!

   Sada je: pon pro 10, 2018 4:44 pm.