Džungla forum - zajebancija do daske

Divljina, ludilo, žurke, alkohol, zabava...

       Dobrodošli na Džungla forum!!! Uživajte u Looooooooooodoj zabavi!!.. :)                                   

  Zidanje kamenom

  Share
  avatar
  bodomiere
  Admin
  Admin

  Broj postova : 654
  Join date : 12.11.2010
  Age : 28
  Lokacija : Kaštel Sućurac

  Zidanje kamenom

  Postaj by bodomiere on sub sij 15, 2011 10:42 pm

  Zidanje oblucima

  Kameni obluci dobijaju se iz
  rečnog korita; krupnoće su od 30 do 100cm. Služe za zidanje samo onda
  kad nema drugog pogodnijeg kamena, ili kad se želi postići estetski
  efekat. Nezgoda pri zidanju oblucima je u tome što nema ravnih
  naležućih površina. Svaki kamen pri postavljanju treba utvrditi
  čivijama od kamenčića, tako da se ne pomera. Prostor između kamenja se
  takođe „čivija“ sitnijim komadima, krupniji obluci se razbijaju obluci
  se razbijaju da bi se dobile koliko-toliko ravne površine. Na uglovima
  se postavljaju najkrupniji komadi ili tesanici, naizmenično dužom
  stranom u pravcu jednog ili drugog zida.

  Na
  svakih 1 do 1,5m visine zida se opekom 4 do 5 redova, kako bi se
  poravnao zid. Slojevi opeke nazivaju, se libažni slojevi. Zida se
  krečnim malterom od hidrauličnog kreča ili, još bolje, u jakom
  produžnom malteru. Ako se oblucima zidaju zidovi stambenih objekata,
  neophodno je zidove iznutra obložiti nasatičnom opekom udaljenom 6 do
  7cm od kamenog zida, tako da i vazdušni prostor služi kao izolacija
  toplote. Nasatični zid se oslanja na kamen pomoću vezača utopljenih u
  bitumen (sl. 3.193). Ako se unutrašnjost oblaže opekom bez vazdušnog
  prostora, onda zid od opeke treba da je debljine najmanje 12cm.
  Najmanja debljina zida od kamena je 50cm ili 20cm više nego što bi bio
  odgovarajući zid u opeci.

  Zidanje kiklopskih zidova


  Zidanjem
  grubih kamenih komada istesanih u višeugaone oblike, i složenih tako da
  se mnogougli vide na licu zida dobijaju se tzv. kiklop ski zidovi. Za
  ove zidove je karakteristično još i to što se po tri spojnice spajaju u
  jednu tačku. Kiklopski zidovi dobili su ime po kiklopima, jednookim
  džinovima iz starih grčkih legendi. Naime, kad su otkopavane ruševine
  starih grčkih gradova, nađene su građevine zidane ogromnim gromadama
  višeugaonog kamena kao da su. ih zidali kiklopi, a ne ljudi. Kiklopski
  zidovi su pogodni za potporne i ogradne a za noseće zidove nisu, jer
  višeugaona spojnica ne stvara tako dobru vezu kao horizon talne i
  vertikalne spojnice.

  Zidanje lomljenim kamenom  Zidovi
  mogu biti od običnog lomljenog i slojevitog lomljenog ka mena. Lomljeni
  kamen treba da ima visinu 15 do 30cm, a dužinu 4 do 5 visina, a nikako
  manju od jedne visine. Kamen u zidove treba ugrađivati slojevima onako
  kako su ležali u rudniku, jer će tako izdržati veće pritiske koji su
  upravni na pravac pružanja slojeva. Pravila zidanja kamenom su ista kao
  i za zidanje opekom. Naravno, zbog nepravilnosti oblika kamena ta
  pravila se ne mogu u potpunosti primeniti. Kamen se zbog toga doteruje
  klesanjem onih delova koji nisu pogodni za pravilno uklapanje komada u
  vezu. U slojevima se naizmenično smenjuju dužnjaci i vezači. Posle
  svakih 1,2 do 1,5m visine - zid se poravnjava po celoj debljini. Između
  pojedinih krupnijih komada kamena, postavljaju se sitniji – čivije.
  Spojnice s lica zida ispunjavaju se malterom i izvlače gvozdenom
  šipkom. To se radi da bi se sprečilo prodiranje vode u zidove.


  a) Zidanje običnim lomljenim kamenom.  Sve što je rečeno uopšteno za zidanje kamenom odnosi se i za zidanje običnim lomljenim kamenom.

  Treba
  samo napomenuti da se najkrupniji komadi kamena stavljaju na uglove
  (sl. 3.195). Oko prozora i vrata postavljaju se tesanici ili opeka. Ako
  je kamen kojim se zida jedre strukture, onda unutrašnje površine zidova
  treba obložiti opekom. Isto tako, zidovi od opeke mogu se oblagati
  kamenom. Kamena obloga treba da je najmanje 20cm debela. Kameni blokovi
  mestimično zadiru u zidnu masu od opeke da bi se ostvarila bolja veza
  između zida od opeke i kamena.

  Zidanje slojevitim lomljenim kamenom


  Oblik
  kamenih blokova je sa približno paralelnim naležućim ravnima. Blokovi
  su u istom sloju raznih visina, pa se na licu zida dobija slikovita
  igra kamenih površina i spojnica (sl. 3.197). Sve što se uopšteno
  odnosi za zidanje lomljenim kamenom odnosi se i za ovu vrstu zidanja.
  Zidanje tesanicima

  Kamenim
  tesanicima se zbog njihove skupoće zidaju samo izuzetno važne zgrade.
  Kameni blokovi se izrađuju u kamenorezačkim radioni cama, i to prema
  detaljnim planovima fasada. Svaki tesanik ima svoje određeno mesto na
  fasadi zgrade. Obeležavanje mesta kamena obavlja se na ovaj način: red
  u kome se nalazi kamen ima rimsku oznaku, a arapskim brojem obeležava
  se mesto tesanika u tome redu. Na primer, XII6, što znači da se ovaj
  kamen nalazi u dvanaestom redu na šestom mestu. Naležuće spojnice su
  debljine od 0,3 do 1,2cm. Ispod blokova podmeću se metalne pločice zbog
  njihove velike težine, i to na svaki ugao kamenog bloka, da malter ne
  bi bio istisnut iz spojnice. Visina tesanika za manje zgrade je 25, a
  za veće 35cm. Za zidanje na uglovima izgrađuju se posebni komadi.
  Spoljna
  površina tesanika može biti različito obrađena: rustika-tesanici imaju
  grubo obrađenu površinu, a fi no obrađenu obrubu. Dijamant-tesanici
  imaju površinu obrađenu u obliku piramida. Jastučasti tesanici imaju
  zaobljene ivice, a ravne površine.
  Proces
  zidanja tesanicima teče ovako: naležuća površina za kamen se očisti, a
  zatim se postave metalne pločice na 4 ugla. Pločice određuju debljinu
  spojnice. Posle toga, tesanik se spusti na svoje mesto, otklone se
  izvesne njegove nepravilnosti i neusklađenosti. To radi klesar na licu
  mesta. Tesanik se zatim ponovo digne, razastre se malter, a blok ponovo
  vrati na svoje mesto i drvenim maljem se udara sve dok se ne istisne
  suvišni malter iz spojnice. Dodirne spojnice se posle toga oblepe
  ilovačom i napune krečnim ili produžnim malterom. Za vezu tesanika sa
  zi dom koriste se razne metalne spone. One moraju biti zaštićene od
  korozije da rđa ne bi razarala spone i tesanike.

  Zidanje mešovitih zidova

  Prema
  vrsti materijala od koga se izvode - zidovi mogu biti mešoviti: od
  opeke i kamena, od opeke i betona, od kamena, opeke i betona.
  Mešovitost
  se ostvaruje po horizontali i vertikali. Po horizontali se postiže na
  taj način što se izvestan broj redova zida u kamenu, a nekoliko redova
  se ozida opekom (sl. 3.200). Smenom belog kamena i crvene opeke postižu
  se estetski efekti. Uglovi i delovi zida oko otvora rade se uglavnom
  opekom ili tesanicima. Praktično vrlo retko se zidaju zidovi samo
  tesanicima po celoj debljini. Radi pojeftinjenja gradnje i da bi se
  zadržao isti efekat kao pri gradnji samo tesanicima, mešoviti zid se
  formira tako da spoljno lice izvodi od tesanika, a unutrašnje od opeke.
  Zid se izvodi jednovremeno, ali tako da se obezbedi sigurna veza između
  zida od tesanika i zida od opeke. Tesanici se izrađuju kao dužnjaci i
  vezači. Dimenzije tesanika moraju se uklapati u dimenzije opeke ili u
  njihove umnoške celim brojevima. Odnos visine prema debljini tesanika
  treba da je manji od 3.  Obično
  se zida tako da se izvede jedan sloj dužnjaka, pa onda jedan sloj
  vezača, ili najviše dva sloja dužnjaka, pa onda jedan red vezača. Ako
  je zid od opeke i kamena izveden na način koji je opisan, onda se može
  smatrati kao statička celina.
  Mešoviti zid od pritesanog kamena i
  opeke izvodi se tako što se cela debljina izvede od kamena, a samo se
  unutrašnja strana obloži zidom od pola opeke ili nasatičnim zidom sa
  vazdušnim prostorom. U prvom slučaju izvode se paralelno i zid od
  kamena i zid od opeke, a u drugom slučaju - prvo se ozida zid od
  kamena, pa mu se dodaje nasatični zid koji se pomoću nosača naslanja na
  kamen. U prvom slučaju vezači od opeke su u sastavu kamenog zida jer su
  jednovremeno zidani.
  Mešoviti zid od oblutaka, betona i opeke izvodi
  se tako što se sa spoljne strane izradi jednostrana daščana oplata, pa
  se uz nju zidaju obluci sa opekom od 12cm, dobro nakvašenom. Zid je u
  dužnjačkoj vezi sa vezačima koji iz svakog četvrtog reda utapaju se u
  betonsku masu (sl. 3.201). Kod ovog mešovitog zida nosiv je samo beton
  koji ispunjava prostor iz među oblutaka i opeke. Kad se skine oplata,
  spojnice se pažljivo obrade cementnim malterom, tako da se dobije vrlo
  živopisna slika lica zida.  _________________
  Ko se s nama druži,
  Život mu je duži,
  Ko sa nama pije,
  Dosadno mu nije!


  lol!

   Sada je: pon pro 10, 2018 4:52 pm.